Garantie

Wanneer de garantievoorwaarden zijn vastgelegd in een consumentenhandleiding bij een Product en/of Medisch Product, dan zijn die voorwaarden van toepassing.